Nario mokestis

VILNIAUS BITININKŲ SUSIVIENIJIMAS
STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO
MOKĖJIMO TVARKA

1.Vilniaus bitininkų susivienijimo narių atstovų susirinkimas, įvykęs 2023-02-25, patvirtino tokius stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžius nuo 2023-02-25:

1.1.Stojamasis nario įnašas   stojantiems į Vilniaus bitininkų susivienijimą nustatomas……..25……….    Eur.

1.2.Susivienijimo   metinis   nario mokestis nustatomas   ……30………Eur.

1.3.Vilniaus bitininkų susivienijimo garbės nariams metinis nario mokestis neskaičiuojamas.

1.4.Nauji susivienijimo nariai iš karto sumoka vienkartinį stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį už einamuosius metus. Nauji nariai nuo antrųjų narystės metų bei kiti susivienijimo nariai kasmet, iki   pirmojo metų ketvirčio pabaigos moka nustatytą susivienijimo metinį nario mokestį.

1.5.Nesumokėjus nario mokesčio už einamuosius metus iki gruodžio 31 d., nuo kitų metų sausio 1 d. narystė Vilniaus bitininkų susivienijime stabdoma.

1.6.Narystė Vilniaus bitininkų susivienijime atstatoma sumokėjus nario mokestį už praeitus ir einamuosius metus.

1.7.Nesumokėjus nario mokesčio už du metus iš eilės, narys iš susivienijimo šalinamas.

Patvirtinta 2023m vasario 25d. Vilniaus bitininkų susivienijimo narių atstovų susirinkimo sprendimu.

Maloniai prašome susivienijimo narius vykdyti “Mokesčių mokėjimo tvarką”, kurią patvirtino 2023 02 25 d. susivienijimo narių atstovų susirinkimas.Tvarkoje nustatytus mokesčius galima mokėti pavedimu arba grynais susivienijimo būstinėje.

Rekvizitai mokant pavedimu:

Vilniaus bitininkų susivienijimas

Įmonės kodas 193404995

A/S LT517300010087143453 SWEDBANK AB

Pirmininkas   Gedeminas Kašėta

Vyr. buhalterė Nadežda Šubnikova