Priimamos bitininkų paraiškos paramai gauti

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad visą sausio mėnesį priimamos bitininkų paraiškos paramai gauti.

Paramos galima kreiptis pagal 5 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) paramos bitininkystei priemones. Plačiau apie jas ir paraiškų teikimo tvarką skaitykite šiame straipsnyje.

Vykstant paraiškų priėmimui, NMA specialistai kviečia atkreipti dėmesį į ankstesnių kvietimų metu pastebėtas daromas klaidas ir jų išvengti. Kuo mažiau klaidų bus paraiškose, tuo greičiau jos bus įvertintos.

Dokumentai – pasirašyti ir sukomplektuoti

Pasitaiko atvejų, kai prie paraiškos pridedami dokumentai nėra pasirašomi. Pažymėtina, kad tiek užpildyta paraiška, tiek jos priedai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Prie paraiškos būtina pateikti visus reikalaujamus priedus. Pareiškėjai neretai pamiršta pridėti komercinius pasiūlymus, o tai apsunkina tolesnį paraiškos vertinimą.

Vengti matematinių klaidų

Pareiškėjai, pildydami paraiškas, turėtų atkreipti dėmesį į skaičiavimus – neretai pasitaiko, jog prašoma paramos suma  neteisingai apskaičiuojama pagal intensyvumą (prašoma daugiau nei galima skirti ir pan.).

Kai kuriais atvejais neteisingai apskaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Kartais klaidos būna techninio pobūdžio, tačiau ir tokios apsunkina paraiškos vertinimą – pavyzdžiui, nepažymima priemonė, pagal kurią prašoma paramos.

Svarbiausi įsipareigojimai

Kreipiantis bet kokios paramos, būtina iš anksto įsivertinti galimybę laikytis kartu su paramos lėšomis prisiimamų įsipareigojimų.

Bendrieji pareiškėjų įsipareigojimai nustatyti Administravimo taisyklėse.

Specialieji pareiškėjų įsipareigojimai kreipiantis bitininkystės paramos:

  • tuo atveju, jeigu bus skirta parama, pateikti mokėjimo prašymą ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. (išskyrus priemones „Švietimas, mokymas, techninė parama“ bei „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“. Šių priemonių mokėjimo prašymą reikia pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.);
  • fiziniams asmenims bitininkauti (t. y. laikyti Ūkinių gyvūnų registre registruotas bičių šeimas) visu projekto kontrolės laikotarpiu. Bičių šeimų žūties atvejais, informuoti raštu NMA ir per 1 metus atkurti bičių šeimų skaičių ne mažiau kaip iki 10. Nevykdant šio įsipareigojimo pareiškėjui taikoma papildoma sankcija – jis vienus metus netenka teisės kreiptis paramos;
  • pareiškėjams pagal veiklas „Bičių šeimų atnaujinimas“ ir „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ – per 1 metus nuo paramos gavimo dienos už paramos lėšas įsigytuose aviliuose apgyvendinti bičių šeimas. Fiziniai asmenys paramos lėšomis gali įsigyti ne daugiau kaip 10 naujų avilių, kurie turi būti sunumeruoti (nurodant avilio eilės numerį bei įsigijimo metus);
  • pareiškėjas pagal visas priemones įsipareigoja, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų.

Primename – bitininkų paraiškos paramai gauti priimamos iki šių metų sausio 31 d.  Nepalikite šio darbo paskutinei minutei!

NMA inform.